Oshwal Academy Nairobi White Girls Blouse

Oshwal Academy Nairobi White Girls Long Sleeve Blouse - With Embroidered Logo

KES 1,250
KES 1,250
KES 1,000
KES 1,000
KES 1,250
KES 1,350
KES 1,350
BURST (cm) 70 (12 Years)
SKU2OSHLSBLJSWHIT12YR
BURST (cm) 72 (13 Years)
SKU2OSHLSBLJSWHIT13YR
BURST (cm) 74 (14 Years)
SKU2OSHLSBLJSWHIT14YR
BURST (cm) 76 (15 Years)
SKU2OSHLSBLJSWHIT15YR
BURST (cm) 78 (16 Years)
SKU2OSHLSBLJSWHIT16YR
BURST (cm) 80 (17 Years)
SKU2OSHLSBLSSWHIT17YR
BURST (cm) 82 (18 Years)
SKU2OSHLSBLSSWHIT18YR

Reviews

Leave a product review
or cancel